Moderne web udvikling - del 3

Sommetider siger en tegning mere end 1000 ord.

center

  1. indgående request bestående af task og callback funktion.
  2. V8 engine checker om der er tale om I/O request. Event loop er single threaded.
  3. hvis ja sendes request videre til libuv / thread pool.
  4. på et tidspunkt bliver backend / thread pool færdig med request og sender response/event med callback.
  5. når V8 næste gang har tid behandles response/callback og
  6. sendes tilbage til klient

Det opsummerer min nuværende forståelse af Node’s virkemåde.


Please send messages and comments to my twitter account Twitter.

Edit page on GitHub. Please help me to improve the blog by fixing mistakes on GitHub. This link will take you directly to this page in our GitHub repository.

There are more posts on the front page.

Creative Commons License
Content of this blog by Carsten Jørgensen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.