Lær MongoDB på 8 uger

MongoDB University har et godt tilbud til dig! Et introduktionskursus til den populære noSQL database MongoDB på bare 8 uger. Det startede i sidste uge, så man kan stadig nå at være med. Den eneste forudsætning er basal viden om JavaScript og NodeJS.

center

Kan det virkelig passe at der ikke er nogen simpel måde at vælge det dokument i en Mongo kollektion, hvor et givet felt har minimum værdien i hele kollektionen? Skal man bruge sort og limit til dette? Fx som i

db.weather.find( { "Wind Direction" : { $gte : 180, $lte: 360}} , {State : true, Temperature : true} ).sort( { Temperature: 1 } ).limit(1)

Det må da kunne gøres mere elegant!

Opdatering 31/10-2013

Der findes to andre måder at finde minimum for et givet felt. Så man har altså tre teknikker til at bestemme minimum:

  1. find(<query>).sort(...).limit(1)
    • aggregate framework med groupog $minoperator
    • map reduce framework

Hvis man skal finde absolut minimum for et felt uden nogen form for gruppering, så bruger man metode 1. ellers vælges 2. Map reduce benyttes kun for situationer, hvor det er umuligt at bruge de to andre teknikker.


Please send messages and comments to my twitter account Twitter.

Edit page on GitHub. Please help me to improve the blog by fixing mistakes on GitHub. This link will take you directly to this page in our GitHub repository.

There are more posts on the front page.

Creative Commons License
Content of this blog by Carsten Jørgensen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.