Grundlæggende livsforsikringsmatematik

Der har været stille på bloggen et stykke tid. Jeg er startet på kurset Grundlæggende livsforsikringsmatematik også kendt som Liv1. Det er et andet års kursus på aktuarstudiet med følgende indhold:

Kursusindhold: Rentelære; betalingsstrømme; dødelighedsteori; oversigt over de vigtigste forsikringsformer; ækvivalensprincippet; prospektive reserver og differentialligninger for disse; omkostninger; generelle Markovkæder i livsforsikring med anvendelser på invaliditetsforsikring og flerlivsforsikringer; overskud og bonus.

Jeg har oprettet et GitHub projekt, hvor jeg tænker at have TeX filer for opgaverne. Derudover vil jeg også arbejde med at forbedre mine F# kundskaber ved samtidig at skrive kode til vise dele af pensum.

Det hele er work-in-progress.


Please send messages and comments to my twitter account Twitter.

Edit page on GitHub. Please help me to improve the blog by fixing mistakes on GitHub. This link will take you directly to this page in our GitHub repository.

There are more posts on the front page.

Creative Commons License
Content of this blog by Carsten Jørgensen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.