Manglende figurer i noterne til Liv1

Pensum til kurset Grundlæggende livsforsikringsmatematik er noter skrevet af Ragnar Norberg som tidligere har været professor ved forsikringsmatematisk laboratorium under Københavns Universitet. Da jeg første gang læste i noterne (på min iPad) undrede det mig at alle figurerne var “tomme”:

center

Jeg troede at det måske var et visningsproblem for PDF filen. Da jeg printede noterne viste det dog sig, at dette ikke var tilfældet. Der var heller ingen figurer i den udskrevne version. Til første forelæsning forklarede kursets nuværende underviser, professor Mogens Steffensen, at der var en pædagogisk forklaring på de manglende figurer. Ideen var at de studerende selv skulle udfylde figurerne for dermed at vise forståelse for pensum.

Min frihåndstegning er ikke verdens bedste, så i stedet for selv at tegne figurerne er her nogle figurer lavet med ggplot2. Det var også en god anledning til at genopfriske grundliggende R kundskaber.

center

center

center

center

center

center

Koden findes her.

Jeg vil løbende opdatere dette indlæg med flere figurer.

Opdatering, 25/5-14. Tilføjet figur 3.4 og 3.5.


Please send messages and comments to my twitter account Twitter.

Edit page on GitHub. Please help me to improve the blog by fixing mistakes on GitHub. This link will take you directly to this page in our GitHub repository.

There are more posts on the front page.

Creative Commons License
Content of this blog by Carsten Jørgensen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.