Software Architecture Open Space 2015

Jeg har lige deltaget i mit første Open Space møde. Konceptet er interessant og simpelt.

Det hele er meget lav praktisk hvilket fungerer fint og giver god bund for kreativitet. Gruppen af deltagere starter med en fælles brainstorm, hvor man skriver en masse emner, spørgsmål, udsagn og lignende ned på en række Post-it noter og hænger dem op på væggen:

center

Herefter vælges der emner efter først-til-mølle princippet, og så går man i mindre grupper i gang med at tale om det valgte emne efter disse regler:

center

Især kan jeg godt lide reglen om, at man kan forlade en diskussion til fordel for en anden. Det kan jo være svært på forhånd at vide i hvilken retning et givet emne udvikler sig i når nu regel 5b siger “Det, der bliver diskuteret, er det rigtig at diskutere.”

Jeg deltog i gode diskussioner om blandt andet emner som som sikkerhed, funktionel arkitektur (og funktionelle sprog), “hypermedia API’er stinker” samt ESB (to do or not to do). Udover tre Open Space sessioner indeholdt dagen også to foredrag med eksterne gæster.

Første taler var Søren Lauesen, som er professor ved IT-Universitetet i København. Søren fortalte om hvorfor store IT-projekter ofte går galt med udgangspunkt i en undersøgelse af det Digitale Tinglysning-projektet som eksempel. En af Søren slides var denne liste

center

hvor min favorit er nummer seks.

Søren har skrevet et lille hæfte med en vejledning til kravspecifikation som jeg helt sikkert vil kigge mere på.

Årets keynote blev givet af Klaus Æ. Mogensen - senior futurist ved Institut for Fremtidsforskning. Klaus fortalte os om singularitets begrebet og mere generelt hvad det indebærer at leve i et konstant accelererende samfund.

Det teknologiske singularitet begreb er især blevet kendt gennem bogen The Singularity is Near skrevet af Ray Kurzweil.

Det vil blive for omfattende at beskrive begrebet her. Desuden forstår jeg det nok ikke fuldt ud til at kunne give en fyldestgørende forklaring. Som jeg forstår bygger teorien på det afgørende grundprincip, at vi fortsat har eksponentiel vækst i computer regnekraft. Det har vi historisk haft, men vil det virkelig fortsætte?

Klaus’ foredrag var spændende, men på mig virkede det som om, at det primært var andres tanker som Klaus præsenterede og ikke egen forskning.

Opdatering 13. oktober 2015. Denne artikel rammer rimelig plet med min egen fornemmelse af singularitetsbegrebet.

Tak til teamet bag Software Architecture Open Space for en inspirerende dag og tak til de mange deltagere for at ville indgå en spændende snakke og være åbne for nye bekendtskaber.


Please send messages and comments to my twitter account Twitter.

Edit page on GitHub. Please help me to improve the blog by fixing mistakes on GitHub. This link will take you directly to this page in our GitHub repository.

There are more posts on the front page.

Creative Commons License
Content of this blog by Carsten Jørgensen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.