Frivilligt arbejde hos WebMatematik

Jeg har tidligere være frivillig i en lektiecafe, hvor jeg havde fokus på matematik undervisning. Det var rigtig sjovt og givende at mødes med nogle elever og hjælpe dem med deres opgaver. Desværre lå timer tidligt om eftermiddagen, så det var ofte svært at forene med arbejde.

Nu forsøger jeg som et alternativ at være skribent på WebMatematik. Her er der ikke direkte kontakt med eleverne, men til gengæld er det mere fleksibelt, hvornår jeg arbejder med at skrive materiale til hjemmesiden. Derudover er det også muligt at komme ud til mange flere elever. I eksamensperioder har WebMatematik op til 20.000 dagligt besøgende. Bag WebMatematik står MatematikCenter som driver gratis lektiecafeer i hele Danmark.

Mine første indlæg bliver indenfor statistik og sandsynlighedsregning og kommer til at handle om konfidensintervaller og multipel regressionsanalyse.


Please send messages and comments to my twitter account Twitter.

Edit page on GitHub. Please help me to improve the blog by fixing mistakes on GitHub. This link will take you directly to this page in our GitHub repository.

There are more posts on the front page.

Creative Commons License
Content of this blog by Carsten Jørgensen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.